Στο μάθημα της Χημείας:

Geplaatst op 19 maart 2014, om 12:18

- Θα μας πεις, παιδί μου, τι είναι το θειικό οξύ;
- Μα… μάλιστα, κύριε. Χμμμ… το ξέρω… εδώ το έχω στην άκρη της γλώσσας μου…
- Φτυ….φτύσ’το., παιδί μου, γρήγορα, θα δηλητηριαστείς…!!

η χημεία = de chemie, de scheikunde
πεις van het werkwoord λέω hier de jij-persoon
το θειικό οξύ = zwavelzuur
κύριε is de vocatief, de aanspreek-naamval, van κύριος en betekent “meneer!”
η άκρη = het puntje
η γλώσσα = de tong, de taal
φτύσ’ το -> φτύσε το van het werkwoord φτύνω spugen, de gebiedende wijs ” spuug het uit”
δηλητηριαστείς van δηλητηριάζομαι je zult jezelf vergiftigen

  • Facebook artikelen

  • Facebook artikelen archief