Bijvoeglijk naamwoord vs bijwoord

Geplaatst op 20 maart 2014, om 06:39

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets van/over een zelfstandig naamwoord of een eigennaam. Zoals “een goed gesprek” of “lieve Piet”. Een bijwoord zegt iets over andere woorden in een zin dan een zelfstandig naamwoord; dat kan bijvoorbeeld een werkwoord zijn, zoals in “hij schrijft goed” waarbij “goed” iets zegt over het schrijven en niets zegt over het feit of hij goed is (of niet).
Dus de ene keer kan “goed” een bijvoeglijk naamwoord zijn zoals in “een goed gesprek” en een andere keer kan het een bijwoord zijn zoals in “hij schrijft goed”. In het Grieks zijn ook veel bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden net als in het Nederlands. Als ze zijn afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord dat in de 1e naamval mannelijk eindigt op -ος en dat zijn de meeste, dan wordt het bijwoord gevormd op een -α (met of zonder accent dat is afhankelijk van de basisvorm van het bijvoeglijk naamwoord), dus καλός –> καλά. Op bijgaande foto staat πληρώνεις απλή, γεμίζεις……..hier zien we απλή staan bij een werkwoord, maar het heeft duidelijk de uitgang van een bijvoeglijk naamwoord, in dit geval vrouwelijk en zegt dus niets over het werkwoord πληρώνεις. Je moet hier dus op zoek gaan naar een mogelijk bijpassend zelfstandig naamwoord, dat weliswaar niet genoemd wordt in de zin maar verondersteld wordt. Welk zelfstandig naamwoord zou dat kunnen zijn en hoe zou je die zin dan vertalen?

  • Facebook artikelen

  • Facebook artikelen archief